Werkervaringsplaatsen

Werkervaringsplaats bij De Blanckenborg

Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ maakt zich zorgen over de grote aantallen werkzoekenden in de regio. In verband met de huidige economische situatie kiezen deze werkzoekenden vaak voor baantjes om te overleven of vervallen in niks en raken gefrustreerd met alle risico’s van dien.

 

In lijn met de participatiewet bieden wij binnen ‘de Blanckenborg’ werkervaringsplaatsen (wep). Dit om (zo mogelijk) in aansluiting op werkervaring en/of studie die ervaring te bieden die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Maar vooral ook om te voorkomen dat de investering die de maatschappij en zijzelf hebben gedaan verloren gaat.

Voor het plaatsen van werkzoekenden op een werkervaringsplaats onderhoudt ‘de Blanckenborg’ nauwe contacten met de gemeentelijke sociale diensten, re-integratiebedrijven en het UWV in de regio. Samen met deze organisaties creëren wij werkervaringsplaatsen voor werkzoekenden, met als doel werkervaring op te doen, of in stand te houden. De werkervaringsplek heeft als doel een opstap te zijn naar werken op de reguliere arbeidsmarkt. Door werkritme en ervaring opdoen wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en wordt uitstroom naar een ‘echte’ baan een reële optie. Ook uitstroom naar een stageplek (bol/bbl) behoort tot de mogelijkheden.

'De Blanckenborg’ biedt daar waar mogelijk een werkplek met begeleiding, om ervaring op te doen in het vakgebied, aansluitend op de opleiding, interesses en wensen van de werkzoekende. Deze werkplekken kunnen plaatsvinden binnen de volgende disciplines: 

In de voedingsdienst:

  • assisteren in de keuken

In het verpleeghuis:

  • assisteren van de begeleiding in de huiskamer
  • als zorgassistent (assisteren van verzorgende bij ADL-activiteiten)

binnen de facilitaire dienst:

  • als medewerker huishouding op de afdeling
  • schoonmaakwerkzaamheden in de openbare ruimtes van ‘de Blanckenborg’

Wij bieden de werkervaringsplaatsen aan voor een periode van 3 maanden tot een half jaar. De periode van een half jaar heeft de voorkeur omdat je dan de werkzaamheden en werknemersvaardigheden meer eigen kunt maken.

Voor vragen over de werkervaringsplaatsen kan contact worden opgenomen met de afdeling HR via het algemene telefoonnummer of via de email: hr@blanckenborg.nl 

Vragen over de zorg?

0597 56 55 00

Neem contact op met onze servicebalie.
Deze is geopend op werkdagen van 08:00 uur tot 16:00 uur

 

 

 

Werken bij de Blanckenborg:
 

Wij bieden...

Vacatures

Voor vrijwilligers

 

 
 
Blijf op de hoogte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg'
Eikenlaan 34, 9697 RW Blijham

 

 

 
Cookie-instellingen