Over 'de Blanckenborg'

Over 'de Blanckenborg'

Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' is een algemeen zorgcentrum met verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg en WMO zorg- en dienstverlening met een vriendelijk karakter en een prettige woonsfeer gelegen in een rustige omgeving te Blijham. 

 

"Wat is de meerwaarde voor de zorgvrager?"

De organisatie heeft een aantal ‘omgangsregels' opgesteld. Alle medewerkers hebben hiervoor getekend. Deze heten: ‘Zo zijn onze manieren'. 

‚Äč

De klant is koning; alles kan

We ondersteunen de cliënt waar nodig en hebben respect voor elkaar. 
We werken belevingsgericht: spannen ons actief in om aan te sluiten bij de belangen, wensen en behoeften van de cliënt. 
We denken niet in beperkingen, maar we denken in mogelijkheden. Op vragen van de ander vermijden we het antwoord: "Kan niet, want...", hiervoor in de plaats antwoorden we met "We doen er alles aan om het mogelijk te maken". 

Regie in eigen handen 

We gaan uit van de mogelijkheden en niet van de beperkingen van de cliënt en onszelf. 
We nemen niet zonder te vragen verantwoordelijkheden over die de cliënt zelf draagt. We stimuleren actief de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. 

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden 

We respecteren elkaars privacy. We praten niet over elkaar, maar met elkaar en we kloppen / bellen aan en wachten op antwoord / toestemming voor we ergens naar binnen gaan. Of we maken een afspraak of we zo binnen mogen komen. We realiseren ons dat de cliënt de medewerker vertrouwen schenkt en dat beschamen we niet. 
We staan open voor meningen en opvattingen van de ander en spannen ons in om de ander te begrijpen. We spreken elkaar op gepaste wijze aan. Dit betekent dat we niet ongevraagd de ander bij de voornaam noemen. We stellen ons tactvol op in situaties die de ander als pijnlijk ervaart of kan ervaren. 

Zeg wat je doet en doe wat je zegt 

We leggen uit wat we gaan doen. We houden ons aan gemaakte afspraken en we zijn niet bang verantwoordelijkheid af te leggen voor ons handelen. 

Neem je verantwoordelijkheid en denk actief mee 

Neem de beslissingen die je moet nemen. Weet wat tot je taak behoort en heb vertrouwen in je eigen kunnen, maar doe geen dingen waar je niet bekwaam in bent. 
We waarderen initiatieven van elkaar. 

Leren van en met elkaar 

We staan open voor elkaar, we zijn bereid te leren van elkaar en om elkaar te helpen. We leren van onze fouten en zijn daarom niet bang om fouten te (h)erkennen. We praten hier met elkaar over. We spreken elkaar aan (aanspreken is niet aanvallen). We vragen eerst voor we conclusies trekken en veroordelen niet. Een klacht is een kans voor verbetering. Dit kan alleen als de klacht wordt geuit tegen de juiste persoon en met respect voor elkaar. Voel je vrij om feedback te geven en vooral te accepteren. 
Op deze wijze zijn medewerkers van ‘de Blanckenborg' in staat om te leren van elkaar. 

Zorgen voor elkaar 

We hebben oog en oor voor elkaars welzijn en veiligheid. We zoeken daarin persoonlijk contact en vermijden daarin de mail. Mailen we over gevoelige onderwerpen, dan realiseren we ons dat dit mogelijk anders uitgelegd kan worden. 

We willen plezier in ons werk hebben en houden!

Vragen over de zorg?

0597 56 55 00

Neem contact op met onze servicebalie.
Deze is geopend op werkdagen van 08:00 uur tot 16:00 uur

 

 

 

Werken bij de Blanckenborg:
 

Wij bieden...

Vacatures

Voor vrijwilligers

 

 
 
Blijf op de hoogte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg'
Eikenlaan 34, 9697 RW Blijham

 

 

 
Cookie-instellingen