(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

 

Telefonische bereikbaarheid op 14 juli 2020 van 13:30 - 15:30 uur


Via deze weg willen wij u graag informeren over de te verrichten werkzaamheden aan onze telefooncentrale. Onze telefooncentrale heeft een upgrade nodig. Dit is een verplichting vanuit de fabrikant om bereikbaar te kunnen blijven. De Blanckenborg is dan ook tijdelijk niet bereikbaar via het algemene nummer. Dit gaat plaats vinden:

A.s. dinsdag 14 juli tussen 13.30 en 15.30 uur

Uiteraard is de Blanckenborg altijd bereikbaar voor noodgevallen. Dit is mogelijk tijdens deze werkzaamheden via: 06 – 21 64 42 26.


We hopen dan ook op uw begrip in deze.


Actuele informatie maatregelen Corona virus Blanckenborg  ACTUELE INFORMATIE CORONA VIRUS BLANCKENBORG

Hier kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen met betrekking tot het Corona virus die door de Blanckenborg is verstrekt aan de familie en 1e contactpersonen.

Bezoekersregeling randvoorwaarden en richtlijnen
Plan van aanpak bezoekersregeling 'de Blanckenborg'

Deelname uitwisseling gegevens ECD
De Blanckenborg  doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.
Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Er worden geen direct tot personen herleidbare gegevens naar andere partijen verzonden. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. De wettelijke grondslag is gelegen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.
Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de klachtenfunctionaris
BEWONERS BLANCKENBORG DIE BUITEN ZIJN (14 april 2020)
 Er komen meldingen binnen bij o.a. de gemeente dat bewoners van de Blanckenborg buiten zitten op het terras zonder direct 1,5 meter afstand te houden. Graag leggen wij u uit op welke voorwaarden dit mogelijk is, om misverstanden weg te nemen.

Nu het mooie lenteweer is begonnen, onze bewoners nog geen bezoek mogen ontvangen in verband met de Coronamaatregelen, is het wel fijn dat de bewoners nog wel even naar buiten kunnen. Iedere gezamenlijke huiskamer van de afdeling heeft een eigen terras (ofwel buiten op de begane grond ofwel op het balkon van de verdiepingen). Bewoners die samen in die huiskamer zitten mogen ook samen op het terras van die huiskamer zitten. MITS er geen bezoek bij komt of andere mensen aanschuiven. (ook niet van andere afdelingen of aanleunwoningen). U kunt het zien als uw eigen achtertuin of balkon bij uw huis.
Daarnaast zult u soms een bewoner met een medewerker zien wandelen. Deze medewerker heeft dan al zorg verleend aan deze bewoner en gaat, indien mogelijk, toch even met de bewoner in het park wandelen. Medewerker gaat mee om de 1,5 meter afstand te bewaken tussen deze bewoner en eventuele andere wandelaars.

We willen u ook dringend vragen om u aan deze afspraken te houden en afstand te houden en NIET aan te schuiven op de terrassen. Want dat zou betekenen dat we onze bewoners weer binnen moeten houden. En dat zou heel jammer zijn.

Hopelijk hebben we zo wat duidelijkheid kunnen geven over de vragen die hierover zijn. Mocht u toch nog vragen hebben hierover, belt u even naar de Blanckenborg? Wij leggen het u graag uit!


UPDATE ZONDAG 12 APRIL 2020


We merken dat er, heel begrijpelijk, best veel vragen zijn van familie en mantelzorgers en mensen in onze directe omgeving. Vooral nu deze situatie langer duurt, het lenteweer is begonnen wat mensen naar buiten lokt, etcetera.
Familieleden / 1e contactpersonen van onze bewoners worden geïnformeerd via CarenZorgt. Bij bijzonderheden worden ze gebeld. Daarnaast is een groep mensen die wij niet rechtstreeks bereiken.
Onderstaand hebben we een aantal links geplaatst naar verschillende websites waar antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen. Mocht u toch nog vragen hebben voor specifiek de Blanckenborg kunt u altijd bellen met ons algemene nummer: 0597 - 565500

RIVM:    Veel gestelde vragen en antwoorden COVID-19

Menzis:  Veel gestelde vragen en antwoorden

Actiz:     Veel gestelde vragen bezoekregeling verpleeghuizen i.v.m. CoronaInformatiebrief voor alle bewoners, familie en 1e contactpersonen 20 maart 2020

UPDATE DONDERDAG 19 MAART 2020 20:00 uur

Zoals u wellicht heeft gehoord of gelezen zijn wij genoodzaakt om onze deuren voor bezoekers te sluiten. Het bezoekverbod geldt voor alle bezoekers.
Voor mensen in de laatste fase van hun leven wordt een uitzondering gemaakt. Hier graag in overleg met onze arts afspraken over maken. Hoe we dit verder vorm gaan geven laten wij u op een ander moment weten.

De Blanckenborg heeft om 20:00 uur vanavond (donderdag 19 maart) de deuren gesloten voor bezoek.

Wij volgen dit advies van de overheid op om onze kwetsbare bewoners zo veilig mogelijk te houden.
U kunt contact met uw familie onderhouden via telefoon en kaartjes. Wilt u een mobiele telefoon brengen aan uw familielid om bijvoorbeeld via WhatsApp video of Facetime te bellen dan kunt u hier een telefonische afspraak voor maken met de receptie. Graag tussen 07:00 - 20:00 uur, dan is onze receptie bemand en hoeven we de zorg niet te belasten met teveel telefoon.

Wij hopen en rekenen op uw begrip hiervoor. We begrijpen als geen ander hoe ingrijpend deze maatregel is voor alle betrokkenen. Wij zijn voorzichtig en wij vragen u dit ook te zijn.
Samen moeten we dit doen!

Ik dank u allen hartelijk voor de medewerking in deze en wens u veel kracht en wijsheid de komende tijd.

Namens de Blanckenborg:
Herma Fridrichs - de Vries
Bestuurder