Missie, visie en kernwaarden

Over 'de Blanckenborg'

Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' is een algemeen zorgcentrum met verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg en WMO zorg- en dienstverlening met een vriendelijk karakter en een prettige woonsfeer gelegen in een rustige omgeving te Blijham. 

 

Missie

 'De Blanckenborg' gunt ouderen in de regio die geriatrische zorg nodig hebben, een warm 'thuis', omgeven met kwalitatief specialistische zorg, welzijn, veiligheid en geborgenheid. 

"Wij (medewerkers) werken waar bewoners wonen, bewoners wonen niet bij ons op het werk."

Visie

 • Zorgspil: samen met partners de zorgspil en het expertisecentrum zijn
 • Zorgvormen: samen met  onze medewerkers, clienten en partners  inzetten van goede vraaggestuurde , eventueel alternatieve, zorgvormen zowel intern als extern
 • Kwaliteit: verbeteren van kwaliteit van leven van ouderen en het ontzorgen van hun naasten
 • Focus: keuzes maken om de zorg in de toekomst te blijven garanderen
 • Innovatie: inzetten van (zorg)technologie om de kwaliteit van de zorg & van het leven te blijven borgen
 • Vitaliteit: Medewerkers duurzaam inzetbaar houden

Visie op zorg

Goede zorg berust op samenspel van bewoners, familie, vrijwilligers en beroepskrachten. Er is persoonsgerichte zorg met aandacht voor:

 1. Welbevinden
 2. Respect voor de leefsfeer
 3. Passende verzorging en gezondheidszorg
 4. Prettige bezigheden
 5. Mogelijkheden in het dagelijkse leven
 6. Gezondheidsondersteuning

Visie op medewerkers

De organisatie is gericht op ontplooiïng en ontwikkeling van de medewerkers. De medewerker heeft een actieve rol en een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het functioneren van de organisatie. Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie.

Wij vinden dat medewerkers met name bezig moeten kunnen zijn met vakinhoud, zonder belemmert te worden door administratieve regeldruk. De organisatie dient hierin faciliterend te zijn. Dat betekent dat de bestuurder, het managementteam en de ondersteunende diensten het primaire proces moeten dragen, zodat de medewerkers vanuit hun eigen professionaliteit hun werk kunnen doen ten dienste van de cliënt.

Vragen over de zorg?

0597 56 55 00

Neem contact op met onze servicebalie.
Deze is geopend op werkdagen van 08:00 uur tot 16:00 uur

 

 

 

Werken bij de Blanckenborg:
 

Wij bieden...

Vacatures

Voor vrijwilligers

 

 
 
Blijf op de hoogte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg'
Eikenlaan 34, 9697 RW Blijham

 

 

 
Cookie-instellingen