(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ( RvT )van de Blanckenborg bestaat uit vijf leden:

Dhr. E. Daalder                                   secretaris op voordracht CR
nevenfuncties:
- penningmeester St. Vrienden van De Tinne
- vice voorzitter Centr.Cliëntenraad Promens Care
- voorzitter Stichting De Tinne
- voorzitter St. Vrienden van het Wilhelmina
 Ziekenhuis Assen
- lid RvT Stichting Buurderij De Wilde Haan

Dhr.  I. Jongsma                                 lid
nevenfuncties:
- manager financiën en bedrijfsvoering Woonconcept (H)
- lid RvT Zonnehuisgroep Noord

Dhr. E. Schuthof                                lid, op voordracht OR
nevenfuncties: 
- Adjunct directeur ondersteunende diensten van Onderwijsgroep Noord.
- Directeur van OPTiMUM interim management.
 
Dhr. E.J. Weernink                            voorzitter
nevenfuncties:
-Raad van Bestuur Pathologie Friesland (H)
- lid PABLO
 
Mevr. E.R. van Woerkom-Swier        lid
nevenfuncties:
- POH (Praktijkondersteuner Huisarts) GGZ

De Raad van Toezicht conformeert zich volledig aan de Governancecode Zorg 2017. Voor informatie over de Governancecode klikt u hier.
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen