(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Eerste Lijns verblijf (ELV)

Wat is eerstelijnsverblijf (ELV)?

Kortdurend verblijf
Eerstelijnsverblijf (ElV) is een kortdurend verblijf in onze zorginstelling. U kunt gebruikmaken van ELV
als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld nadat u in het ziekenhuis lag. Uw huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen.

Soorten zorg
Tijdens ELV kunt u verschillende soorten zorg krijgen: verpleging, verzorging, geneeskundige- of paramedische zorg. Denk bij paramedische zorg aan bijvoorbeeld fysiotherapie. De ELV indicaties worden afgegeven in de vormen:
- ELV laag complex
- ELV hoog complex
- ELV palliatieve terminale zorg

Voor wie
ElV is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar. Voor mensen jonger dan 18 jaar geldt de Jeugdwet. U kunt hiervoor contact opnemen met uw gemeente.

In de laatste levensfase
Eerstelijnsverblijf is er ook voor uw laatste levensfase. Uw behandelend arts stelt vast dat uw levensverwachting 3 maanden of korter is. Dan kunt u in deze fase zorg krijgen in onze instelling voor eerstelijns verblijf. De zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve terminale zorg genoemd.

Wat krijgt u vergoed?
Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico. Het wettelijk verplicht eigen risico voor 2018 is vastgesteld op € 385.
Check bij uw verzekeraar of u 100% vergoed krijgt wanneer de Blanckenborg een overeenkomst heeft afgesloten met uw verzekeraar. Ook is het goed te checken of uw zorgverzekering wel een overeenkomst heeft afgesloten met uw verzekeraar. Is dit niet het geval dient u toestemming aan uw zorgverzekeraar te vragen in verband met de declaratie. Als u hier klikt komt u op de pagina waar de gecontracteerde zorgverzekeraars staan.
 
 Hoe werkt eerstelijnsverblijf ?
Uw huisarts of specialist geeft aan dat u ELV nodig heeft voor uw gezondheid. Dan krijgt u een medische indicatie van uw huisarts. Uw huisarts werkt nauw samen met de wijkverpleegkundige  Als u in het ziekenhuis ligt, dan bespreekt de ontslagverpleegkundige dit met uw huisarts en regelen zij dat u ELV krijgt.

In deze gevallen krijgt u ELV:
Uw gezondheidssituatie thuis verandert zodat u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
U wordt ontslagen uit een instelling waar u medische zorg krijgt, maar uw huisarts vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat.
De medische zorg die u nodig heeft, is thuis niet goed te organiseren.
De huisarts behandelt u als er sprake is van eenvoudige zorg. Als u meer zorg nodig heeft, kan een specialist de zorg overnemen. Dit is vaak een specialist ouderengeneeskunde. Uw huisarts weet wanneer dit nodig is.
De Blanckenborg beschikt over meerdere ELV kamers, dit betekent geen of korte wachttijden voor opname.
 
 
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen