(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Verzamelpagina belangrijkste documenten

Op deze website is veel informatie te vinden betreffende allerlei onderwerpen. De belangrijkste documenten / folders / verslagen vindt u hieronder op een rij:

Een klacht, een kans.....
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het kan dus zijn dat u op een gegeven moment iets tegen komt waar u niet tevreden over bent. Of er kan een situatie ontstaan waar u een klacht over wilt indienen. Uiteraard streven wij ernaar dat we alle zorg en diensten volgens de met u gemaakte afspraken leveren. Mocht dat nu toch, ondanks alle inspanningen, niet gaan zoals u verwacht of zoals is afgesproken kunt u dit ten allen tijde bespreekbaar maken met de betreffende medewerker, de teamleider van de afdeling ( de Coördinerend Verpleegkundige), de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende of de zorgmanager. Ook als u verbeterpunten signaleert op welk vlak dan ook, horen wij dat graag. We leren iedere dag en een klacht zien we als een kans ter verbetering. Schroom vooral niet om zaken bespreekbaar te maken!
Voor meer informatie kunt u onze folder "Een klacht, een kans.." raadplegen. Voor meer informatie over de klachtenregeling klikt u hier.

Wij zijn als organisatie aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

Cliënttevredenheid
Om de ervaren kwaliteit van zorg te meten en inzichtelijk te krijgen wordt er  jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek gedaan van onze bewoners/ cliënten. De rapportages worden besproken met de cliëntenraad. Per afdeling is er een rapportage aanwezig, zodat de uitkomsten  inzichtelijk zijn voor alle teams. Hieronder de klanttevredenheidrapportages:
ZorgkaartNederland
Wij stellen het erg op prijs als cliënten hun mening willen geven via ZorgkaartNederland.
U kunt hier rechtstreeks naar toe door te klikken op deze link: ZorgkaartNederland. Via deze pagina kunt u via waarderen uw ervaringen achterlaten. Hierbij kunt u kiezen uit de locatie ' Zorgcentrum de Blanckenborg' en locatie 'Blanckenborg Thuiszorg'.
Uiteraard zal er zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgegaan worden en zullen de gegevens alleen voor dit doel worden gebruikt. De waarderingen zijn anoniem.
Wij hopen dat u uw medewerking wilt verlenen. U helpt ons daarmee onze zorg nog beter af te stemmen op de wensen van de bewoners.


Privacy
Privacy is een belangrijk onderwerp in de zorg. We werken met een kwetsbare doelgroep, waar veel persoonlijke gegevens over vastgelegd moeten worden. Hier gaan we zorgvuldig mee om. Hoe dit binnen 'de Blanckenborg' geregeld is kunt u hieronder lezen.
Privacy statement cliënten Zorgcentrum de Blanckenborg
Privacy statement medewerkers Zorgcentrum de Blanckenborg

Wachttijden / wachtlijsten
Als u zich heeft aangemeld voor een opname in het verzorgingshuis of verpleeghuis, deelname aan de dagbesteding, wonen in een aanleunwoning of een andere vorm van dienst dan kan het zijn dat u niet per direct geholpen kunt worden. Voor precieze informatie over eventuele wachtlijsten kunt u het beste contact opnemen met onze overbruggingscoördinator: Anneke de Vries. Telefoon: 0597 - 565500
Zij kan u vertellen hoe de stand van zaken is, of er wachttijden zijn en u helpen in een eventuele tussenliggende periode ten aanzien van een passende oplossing.

Producten en diensten
Vanuit 'de Blanckenborg' wordt een breed scala aan producten en diensten aangeboden naast de reguliere zorg in het verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg of dagbesteding. Ook is het mogelijk om zorg of diensten extra in te kopen. Tevens heeft de Blanckenborg meerdere echtparenkamers en is het ook mogelijk om als echtpaar samen te blijven met verschillende of met maar 1 indicatie.
Omdat mantelzorgers erg belangrijk zijn voor de cliënten zijn er ook logeermogelijkheden voor familie of mantelzorgers. Ook respijtzorg, logeren, tijdelijke opvang voor cliënten met een (WLZ-) indicatie die zorg thuis ontvangen behoort tot de mogelijkheden. Een volledig overzicht van onze producten en diensten met de prijzen vindt u in onze producten en diensten catalogus.

Hoe het is gegaan en welke ambities we nog hebben...... kwaliteit en jaarverslag
Ieder jaar schrijven we een verslag om terug te blikken en te evalueren wat we allemaal hebben gedaan als organisatie. Deze terugblik kunt u lezen in ons Bestuursverslag 2018 De toekomstplannen die we nog hebben kunt u lezen in ons strategisch beleidsplan. Geen plan van tig pagina's, maar kort en krachtig in een paar A4-tjes.
Kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel bij 'de Blanckenborg'. De organisatie is dan ook HKZ gecertificeerd sinds 2007. Kwaliteitsborging staat voortdurend onder de aandacht. Personeel is een belangrijke factor voor het bieden van kwaliteit van zorg. Voor meer informatie kunt u het Kwaliteitsjaarverslag 2018 raadplegen. Verdere informatie kunt u teruglezen in het Bestuursverslag 2018. Ook hebben wij het kwaliteitsjaarplan 2019 - 2021 vastgesteld, dit document kunt u hier raadplegen.

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Voor meer informatie voor cliëntenondersteuning kunt u hier klikken en voor meer informatie over zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden kunt u hier klikken. 

Bijzondere Modules en extra informatie.
Informatie over de aanvullende informatieverplichtingen naast de Algemene module kunt u hier vinden. Bijzondere module, WijkverplegingEerstelijnsverblijf (zvw) , MPT en VPT en Zorg met verblijf.

Gecontracteerde zorgverzekeraars
Voor de thuiszorg en voor Eerste Lijns Verblijf heeft de organisatie contracten afgesloten met verschillende verzekeraars. Voor u een beroep doet op deze vorm van zorg bij 'de Blanckenborg', is het goed de lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars te raadplegen. Mocht uw verzekering er niet bij staan, neemt u dan contact met ons op! Klik hier voor de lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars.
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen