(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Mantelzorg

Mantelzorg

Wanneer een nieuwe bewoner wordt opgenomen in ‘de Blanckenborg’ wordt een groot deel van de zorg door onze medewerkers uitgevoerd. Wij vinden het echter prettig dat familie, vrienden of kennissen extra hulp komen geven en zich bekommeren om hun familielid, vriend of kennis. U heeft als mantelzorger veel voor iemand gedaan en wij vinden het belangrijk dat u daarin een belangrijke rol blijft spelen die past bij uw mogelijkheden en de wens van uw naaste .

Deze mantelzorg kan bestaan uit:
  • de dagbesteding extra invulling geven door te begeleiden bij winkelen, wandelen, handwerken, lezen en/of andere hobby’s;
  • brengen van een bezoek aan o.a. specialist, ziekenhuis, tandarts;
  • ondersteunen in de huiskamers;
  • schoonhouden van het appartement;
  • extra persoonlijke zorg, zoals nagels lakken, krulspelden inzetten e.d
Maak ons vooral duidelijk wat u zelf graag wilt blijven doen. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar onze folder Mantelzorg doen we samen.

In de Blanckenborg  staat de mantelzorger niet buiten spel als de bewoner  wordt opgenomen. Hiervoor hebben wij als organisatie een notitie Mantelzorg "Samen Zorgen" opgesteld. De aanleiding voor het schrijven van deze notitie is de veranderende kijk op de zorg.  Bekijk hier de Notitie Mantelzorg Samen Zorgen.

Regelmatig vinden er in de Blanckenborg mantelzorgavonden plaats, via de nieuwsbrief en informatieborden  in de gangen, wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Tijdens deze avonden krijgt u informatie aangereikt en is er ruimte voor gesprek, discussie en overleg.

Samen met Welzijn Bellingwedde, Wedde dat ’t lukt, de gemeente Westervolde en andere samenwerkende zorgpartners zijn we het Trefpunt Mantelzorg gestart. Voor alle mantelzorgers en oud mantelzorgers van de gemeente Bellingwedde wordt er maandelijks een ochtend georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Naast ontmoeting kunt u erkenning, herkenning, het delen van ervaringen, informatie en vooral ook gezelligheid op deze ochtend verwachten.
Alle mantelzorgers en oud-mantelzorgers zijn van harte welkom op de maandelijkse bijeenkomsten , die wisselend in de dorpen Bellingwolde, Wedde en Blijham plaatsvinden
  
We hopen u allen te mogen begroeten. Voor vragen kunt u terecht bij
Trijnie de Roo (Welzijn Bellingwedde) 06-11902887, Renate Bruin (Wedde dat’t lukt!) 06-11902882 of bij Anneke de Vries ( zorgcentrum de Blanckenborg) 0597-565500
 
Logeeropvang / etmaalopvang (respijtzorg)

Het is mogelijk om voor een etmaal (of langer) te verblijven in ‘de Blanckenborg’, bij bijvoorbeeld:
- het tijdelijk wegvallen van de partner, waardoor alleen thuis blijven geen optie is
- om de mantelzorger een dag of weekeinde te ontlasten,
- omdat er door omstandigheden even een dag of aantal dagen toezicht, hulp en begeleiding nodig is in
  een beschermde woonomgeving met professionele zorg.

Doelgroep:
- Ouderen in de gemeente Westerwolde die tijdelijk even meer ondersteuning nodig zijn en dit niet
  (snel) via een reguliere indicatie kunnen of willen regelen.
- Voor klanten die beschikken over een WLZ indicatie en die zorg thuis ontvangt.

Specialiteit : Tijdelijke opvang van ouderen met een hulp- of ondersteuningsvraag is een situatie die vaker voorkomt binnen ‘de Blanckenborg’. Er is 24 uur per dag een professioneel team aanwezig (verpleegkundigen, verzorgenden, een Specialist Ouderengeneeskunde, etcetera) die de eerste opvang of geplande opvang kunnen begeleiden. Voor zowel (oudere) cliënten met een sociale hulpvraag als cliënten met cognitieve problemen of lichamelijke problemen.

Uiteraard is dit met alle faciliteiten als maaltijdvoorziening en waar nodig zorg en activiteiten.

 
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen