(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Wijkverpleging

Als u ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen kan 'de Blanckenborg' zorg bij u thuis leveren. Onze thuiszorgmedewerkers kunnen u ondersteunen met persoonlijke verzorging of  het klaarzetten en geven van medicijnen.

Op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist kunnen zij ook  insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. ‘de Blanckenborg’ levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.

 ‘de Blanckenborg’ gaat uit van uw eigen mogelijkheden. Samen met u zoeken we naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Als u zorg nodig heeft bespreekt de wijkverpleegkundige met u welke zorg nodig is. Hierbij houden we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. We proberen zo veel mogelijk uw zelfstandigheid te bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen. De wijkverpleegkundige heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist.

 ‘de Blanckenborg’ werkt samen met andere disciplines zoals fysio- en ergotherapeuten. Samen kijken we naar wat voor u de beste oplossing is. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de mogelijkheden.

Kosten , werkgebied, Indicatie en PGB
Wijkverpleging
De wijkverpleegkundige indiceert samen met u welke zorg u nodig heeft (verpleging en/of persoonlijke verzorging). Dit wordt vermeld in het zorgplan.

Wat kost wijkverpleging?
Thuiszorg wordt betaald door uw zorgverzekeraar. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. ‘de Blanckenborg’ heeft voor het leveren van wijkverpleging met veel zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om zeker te weten of uw zorgverzekeraar daarbij zit neemt u contact op met ‘de Blanckenborg’ Het werkgebied van ‘de Blanckenborg’ voor de wijkverpleging beperkt zich tot het postcodegebied 9697.
Als u een WLZ (wet langdurige zorg)  indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Als u een (her)indicatie nodig heeft kan de wijkverpleegkundige van ‘de Blanckenborg’ indiceren wat u aan zorg nodig heeft.
Als u een WLZ indicatie heeft en middels een persoonsgebonden budget zorg inkoopt, krijgt u het PGB niet meer op uw eigen rekening gestort, maar betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverleners. Het zorgkantoor zal vooraf controleren of u uw PGB mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. De indicatie voor de WLZ wordt gesteld door het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). Het zorgkantoor stelt vervolgens het budget vast.
 

 
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen