(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Onze zorgvisie

Binnen het zorgcentrum wordt een emancipatorische zorgvisie gehanteerd. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: 
  • De cliënt geeft zelf richting aan zijn leven 
  • De cliënt staat centraal 
Wij (medewerkers) werken waar bewoners wonen, bewoners wonen niet bij ons op het werk.
De organisatie sluit daarbij maximaal en creatief aan op de wensen en behoeften van de bewoners en cliënten uit de omgeving, passend binnen onze (financiële) mogelijkheden. De werkprocessen en werkinhoud worden bepaald door het leefritme, de behoeften én de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners en cliënten. We doen dit samen. Met, voor en door de bewoners, cliënten en hun mantelzorgers. De bewoner\cliënt heeft de regie. ‘de Blanckenborg’ staat voor geborgenheid.
Onze toetssteen is dan ook: "Wat is de meerwaarde voor de zorgvrager?"

Ook heeft de organisatie een aantal ‘omgangsregels' opgesteld. Alle medewerkers hebben hiervoor getekend. Deze heten: ‘Zo zijn onze manieren'. De klant is koning; alles kan
We ondersteunen de cliënt waar nodig en hebben respect voor elkaar. 
We werken belevingsgericht: spannen ons actief in om aan te sluiten bij de belangen, wensen en behoeften van de cliënt. 
We denken niet in beperkingen, maar we denken in mogelijkheden. Op vragen van de ander vermijden we het antwoord: "Kan niet, want...", hiervoor in de plaats antwoorden we met "We doen er alles aan om het mogelijk te maken". 

Regie in eigen handen 
We gaan uit van de mogelijkheden en niet van de beperkingen van de cliënt en onszelf. 
We nemen niet zonder te vragen verantwoordelijkheden over die de cliënt zelf draagt. We stimuleren actief de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt. 

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden 
We respecteren elkaars privacy. We praten niet over elkaar, maar met elkaar en we kloppen / bellen aan en wachten op antwoord / toestemming voor we ergens naar binnen gaan. Of we maken een afspraak of we zo binnen mogen komen. We realiseren ons dat de cliënt de medewerker vertrouwen schenkt en dat beschamen we niet. 
We staan open voor meningen en opvattingen van de ander en spannen ons in om de ander te begrijpen. We spreken elkaar op gepaste wijze aan. Dit betekent dat we niet ongevraagd de ander bij de voornaam noemen. We stellen ons tactvol op in situaties die de ander als pijnlijk ervaart of kan ervaren. 

Zeg wat je doet en doe wat je zegt 
We leggen uit wat we gaan doen. We houden ons aan gemaakte afspraken en we zijn niet bang verantwoordelijkheid af te leggen voor ons handelen. 

Neem je verantwoordelijkheid en denk actief mee 
Neem de beslissingen die je moet nemen. Weet wat tot je taak behoort en heb vertrouwen in je eigen kunnen, maar doe geen dingen waar je niet bekwaam in bent. 
We waarderen initiatieven van elkaar. 

Leren van en met elkaar 
We staan open voor elkaar, we zijn bereid te leren van elkaar en om elkaar te helpen. We leren van onze fouten en zijn daarom niet bang om fouten te (h)erkennen. We praten hier met elkaar over. We spreken elkaar aan (aanspreken is niet aanvallen). We vragen eerst voor we conclusies trekken en veroordelen niet. Een klacht is een kans voor verbetering. Dit kan alleen als de klacht wordt geuit tegen de juiste persoon en met respect voor elkaar. Voel je vrij om feedback te geven en vooral te accepteren. 
Op deze wijze zijn medewerkers van ‘de Blanckenborg' in staat om te leren van elkaar. 

Zorgen voor elkaar 
We hebben oog en oor voor elkaars welzijn en veiligheid. We zoeken daarin persoonlijk contact en vermijden daarin de mail. Mailen we over gevoelige onderwerpen, dan realiseren we ons dat dit mogelijk anders uitgelegd kan worden. 

We willen plezier in ons werk hebben en houden!
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen