(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

ANBI

Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg' is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI stelt. Om het voor u zo transparant mogelijk te maken leest u hieronder een antwoord op alle eisen en voorwaarden die door de Belastingdienst aan de ANBI worden gesteld.
 
Naam van de instelling: Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg'
RSIN / fiscaal nummer: 805160036
Bezoekadres: Eikenlaan 34, 9697 RW Blijham
0597-565500
receptie@blanckenborg.nl
Bestuurssamenstelling: mw. B.H. Pot-Brader, voorzitter
dhr. H. van de Brug
dhr. E. Chin A Paw
mw. H.B. Fridrichs, MBA
mw. A. Jongeling
Beleidsplan: Voor de hoofdlijnen van ons beleid verwijzen wij u graag naar onze folder 'Vrienden van de Blanckenborg' en het strategisch beleidsplan.
Beloningsbeleid: De leden van het bestuur van Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg' zijn onbezoldigd.
Doelstelling: De stichting heeft ten doel:
a. de financiële ondersteuning van het doel dat de stichting: Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' nastreeft, in het bijzonder voor zover het betreft de belangenbehartiging van de bewoners van en anderen gebruikmakend van de diensten en/of zorg van het zorgcentrum de Blanckenborg;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
a. door het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
b. door samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn;
c. door alle andere wettige middelen.
Activiteiten: Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze folder Vrienden van 'de Blanckenborg'.
Financiële verantwoording: De resultatenrekening is opvraagbaar bij het bestuur van Stichting Vrienden van ‘de Blanckenborg’.
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen