(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Over 'de Blanckenborg'

'de Blanckenborg' is een zorgcentrum met een vriendelijk karakter
Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' is een algemeen zorgcentrum met verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg en WMO zorg- en dienstverlening met een vriendelijk karakter en een prettige woonsfeer gelegen in een rustige omgeving te Blijham. Tegenover het gebouw ligt een park waar gewandeld kan worden. 

Onze kijk op zorg
Wij (medewerkers) werken waar bewoners wonen, bewoners wonen niet bij ons op het werk. De organisatie sluit daarbij maximaal en creatief aan op de wensen en behoeften van de bewoners en cliënten uit de omgeving, passend binnen onze (financiële) mogelijkheden. De werkprocessen en werkinhoud worden bepaald door het leefritme, de behoeften én de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners en cliënten. We doen dit samen. Met, voor en door de bewoners, cliënten en hun mantelzorgers. De bewoner\cliënt heeft de regie. ‘de Blanckenborg’ staat voor geborgenheid. Onze toetssteen is dan ook: “Wat is de meerwaarde voor de zorgvrager”.

De visie van ‘de Blanckenborg’ is in 2017 opnieuw geformuleerd en geactualiseerd:
1. Goede zorg berust op samenspel van bewoners, familie, vrijwilligers en beroepskrachten
2. Er is persoonsgerichte zorg met aandacht voor beperkingen, gezondheidsrisico’s en welbevinden met drie aandachtspunten:
           a. beperkingen in het dagelijkse leven
           b. gezondheidsrisico’s
           c. welbevinden
3. De woonvorm is een fijne plek. Respect voor leefsfeer
4. Passende verzorging en gezondheidszorg
5. De woonvorm biedt “prettige bezigheden”

Wonen, zorg en service
Verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis is geen eenvoudige stap. Daar zijn we ons terdege van bewust. Wij zetten ons er voor in uw verblijf zo aangenaam en zinvol mogelijk te maken. En mocht het nodig zijn, dan bieden wij deskundige hulp en verzorging/verpleging.

Fixatievrije instelling
Sinds 2011 is het Waarborgzegel een kompas en een beloning voor zorginstellingen die
willen excelleren in bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie,
maar met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien
en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie.
Het keurmerk wordt elke drie jaar herijkt aan de state-of-the-art.
 
Zorginstellingen met het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met één ster passen bij mensen
met een dementie of delier geen fixatie toe.
Norm
Bij mensen met een dementie of delier worden geen fixatiemiddelen gebruikt zoals onrustbanden,
stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens.
Clausule: mocht er onverhoopt in een zeer uitzonderlijke situatie voor een cliënt geen goede oplossing
zonder fixatie gevonden worden, dan worden deskundigen geconsulteerd die niet bij de
dagelijkse zorg voor de cliënt betrokken zijn, teneinde een alternatief te vinden.

Zorgvormen
Zorgcentrum 'de Blanckenborg' is een verpleeghuis met nog een deel verzorgingshuis en biedt dagbesteding en wijkverpleging / WMO zorg- dienstverlening en heeft de toelatingsbeschikking voor alle WLZ-functies zoals hieronder genoemd:

 • Verblijf langdurig
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
 • Begeleiding: individueel en in groepsverband 
 • WLZ  behandeling
 • Kortdurend Eerstelijns verblijf

Er zijn 100 plaatsen, waarvan:
 • 86 Verpleeghuisplaatsen (zowel somatisch als psychogeriatrisch)
 • 9 Verzorgingshuisplaatsen
 • 5 ELV plaatsen

Voorts zijn er:
 • 84 Aanleunwoningen
 • 2 Dagbestedingsgroepen voor interne cliënten
 • 3 Dagbestedingsgroepen voor externe cliënten
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen