(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Aanmelden

Het verzorgings/verpleeghuis
Om voor een verblijf in ons verzorgingshuis of verpleeghuis in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
U gaat als volgt te werk:
U dient een aanvraagformulier-zorg in bij het regionale CIZ. De indicatie-adviseur neemt contact met u op en het afhandelen van de aanvraag kan maximaal 6 weken in beslag nemen. Bij een positief indicatiebesluit wordt het dossier doorgestuurd naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor kijkt welk verzorgingshuis/verpleeghuis uw 1e voorkeur heeft en stuurt de gegevens daar naar toe. Het zorgkantoor kan ook bemiddelen. ‘de Blanckenborg’ is een zorgaanbieder en verleent dus zorg. 

Schematisch weergegeven ziet de aanmeldingsprocedure er als volgt uit: 
 • Invullen aanvraagformulier-zorg CIZ 
  • (via www.ciz.nl, de huisarts of ‘de Blanckenborg’) 
 • Inleveren aanvraag 
  • Inleveren van de aanvraag bij het regionale CIZ 
 • Voorkeur opgeven 
  • U kunt ‘de Blanckenborg’ als 1e voorkeur opgeven 
 • Indicatiebesluit 
  • Het CIZ bekijkt uw aanvraag en komt met een indicatiebesluit. Dit besluit wordt ook doorgestuurd aan het zorgkantoor. Zij regelen de plaatsing bij een zorgaanbieder. 
 • Plaatsing 
  • Na ontvangst van het indicatiebesluit wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen. Er worden afspraken gemaakt over urgentiebepaling, wachttijd zorgverlening en eventueel overbruggingszorg tot het moment dat de plaatsing gerealiseerd kan worden. 
Voor meer informatie over het aanmelden kunt u altijd contact opnemen met onze overbruggingscoördinator, Anneke de Vries.

Echtparen
Omdat 'de Blanckenborg' alle zorgvormen onder één dak op één locatie aanbiedt, is het goed mogelijk voor echtparen om samen de zorg en diensten te ontvangen door / in 'de Blanckenborg'. We hebben een aantal echtparenkamers beschikbaar in het verzorgings- en verpleeghuis. Binnen de aanleunwoningen is het mogelijk om als echtpaar te wonen en de zorg en diensten te ontvangen. Tevens is het mogelijk dat echtparen, waarvan de partners verschillende zorgvormen nodig zijn, samen blijven in 'de Blanckenborg'. Informeer bij onze overbruggingscoördinator naar de mogelijkheden ten aanzien van uw specifieke wensen. Zij zal samen met u kijken naar de best passende oplossing.


Aanmelden voor aanleun/inleunwoningen
Voor het aanmelden voor een aanleun/inleunwoning is geen indicatie benodigd. Voor de Berkenhoeve, Beukenhoeve en de Eikenhoeve kunt u het inschrijfformulier aanleun/inleunwoningen downloaden, invullen en opsturen. De toewijzing van deze woningen verlooopt via ‘de Blanckenborg’.

Voor de woningen in de Kroonhoeve kunt u een bon van Woningstichting Acantus invullen. U vindt deze tweewekelijks in de regionale kranten.

Na inschrijving wordt u op de wachtlijst geplaatst. Er wordt contact met u opgenomen om de urgentie te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze overbruggingscoördinator, Anneke de Vries, tel.nr. 0597-565500.

Aanmelden voor overige diensten
Voor het aanmelden voor overige diensten als maaltijden, dagbesteding, thuiszorg, huishoudelijke hulp etcetera verwijzen we u graag naar de pagina 'diensten'. Daar staat per dienst beschreven wat de juiste aanmeldingsprocedure is. Mocht u hier vragen over hebben of mocht het onduidelijk zijn, kunt u altijd contact opnemen met onze overbruggingscoördinator: Anneke de Vries. Tel. nr. 0597 - 565500. Zij kijkt graag met u mee en kan u helpen met het vinden van de juiste diensten voor uw vraag.
 
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen