(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Verbetertrajecten

Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ is altijd bezig om de zorg te verbeteren. Jaarlijks maken we de keuze om hiervoor projecten op te starten. Op dit moment werken we aan de volgende projecten:

Kwaliteitsregister V&VN
In 2011 is binnen ‘de Blanckenborg’ het project Kwaliteitsregister van start gegaan. Om de kwaliteit van zorg meer te kunnen waarborgen is het van belang dat de medewerkers van de organisatie zichzelf voortdurend bijscholen. Om dit te stimuleren heeft 'de Blanckenborg' alle verzorgenden en verpleegkundigen ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het V&VN, een vakgroep binnen de gezondheidszorg. Door deze inschrijving verklaren de medewerkers de intentie te hebben hun eigen deskundigheid op peil te houden en hun kennis te vergroten. Dit komt vooral ten goede aan de zorg- en dienstverlening aan de cliënten van ‘de Blanckenborg’. In 2016 zijn de herregistraties van de eerste groep geweest.

Gedragscode
Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het project bejegening. Dit heeft geleid tot een nieuwe gedragscode en de omgangsregels: "Zo zijn onze manieren", waar iedere medewerker voor getekend heeft. Tevens heeft medicatieveiligheid volop de aandacht gehad. Dit zijn uiteraard doorlopende punten van aandacht gezien alle ontwikkelingen in de zorg.

Delierteam, mantelzorgparticipatie en ECD
In 2014 hebben we een eerste start gemaakt met 2 nieuwe projecten: het oprichten van een 'delierteam' en het project 'mantelzorgparticipatie'. Het delierteam is operationeel. In 2015 is het Elektronisch Cliëntendossier geintroduceerd. Mantelzorgparticipatie is volop in ontwikkeling, in het najaar van 2016 start 'de Blanckenborg' met de introductie van het familieportaal in het elektronisch cliëntdossier (ECD). Familie / eerste contactpersonen krijgen, na toestemming van de cliënt, inzage door middel van een inlog op de computer thuis, in het cliëntdossier van hun familielid. Ook is communicatie via dit medium mogelijk met de familie van de cliënt.

Het daglichtproject
In 2017 is het Daglichtproject gestart  in samenwerking met de HealthHub Haren, ten behoeve van het verbeteren van het dag-nachtritme  en het welzijn van de cliënten. In dit project gaan een zorginstelling (zorgcentrum Blanckenborg) en een ondernemer (MTE Lighting) een unieke samenwerking aan en vormen een ‘proeftuin’ voor de installatie en integratie van een relatief nieuwe technologie, te weten Human CentricLighting. Deze verlichting kan zorgen voor een gezonder waak-en slaapritme van bewoners, door de invloed van dit licht op fysiologische processen en de psyche. Ook zorgt HCL voor meer concentratie bij personeel.

Leefplezier
2019 staat in het teken van het bevorderen van het leefplezier van onze bewoners. Indirect heeft dit ook effect op het werkplezier van de medewerkers. Uitgangspunt is uit te gaan van de wensen en de beleving van de bewoners.

Wilt U meer informatie over bovenstaande projecten, neem dan gerust contact met ons op.


 
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen