(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Verpleeghuis Somatisch

Somatisch verpleeghuis de Klaproos

Binnen Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' hebben we 6 appartementen voor cliënten met somatische en/of lichamelijke klachten. Bewoners die woonachting zijn op de afdeling 'de Klaproos' kunnen overdag gebruik maken van de huiskamer van deze afdeling. Bewoners hoeven op deze manier niet de hele dag op hun appartement te verblijven. Deze huiskamer fungeert daarnaast tevens als dagbesteding voor cliënten van buiten 'de Blanckenborg' met een indicatie voor dagbesteding. Het welzijnsaspect staat hierbij voorop en er worden activiteiten georganiseerd specifiek voor deze doelgroep met integratie in de wijk.

Comfortabele appartementen
Alle cliënten beschikken over een eigen appartement. De zit/slaapkamer biedt ruimte aan uw eigen meubilair. Vanzelfsprekend is het appartement toegankelijk per rolstoel en  voorzien van: alarmering, telefoon aansluiting, een praktische kitchenette met hang-/legkasten en een badkamer.

Zorgleefplan
Het zorgleefplan vormt de basis van de zorg. Het is een weergave van de afspraken over de zorg, het welzijn en de begeleiding die met de cliënt (of diens familie) zijn gemaakt. Het zorgleefplan wordt daarom ook ondertekend door de cliënt/eerste contactpersoon om aan te geven dat u akkoord bent met de afspraken. Voor de cliënt wordt individueel gekeken wat de behoefte is aan  het welzijn,  de activiteiten, zorg en behandeling. Dit gaat in nauw overleg met de mantelzorger. Het wordt erg op prijs gesteld als de mantelzorger betrokken blijft in het proces van begeleiding en zorg rondom de cliënt.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er)
Voor elke cliënt  treedt één verzorgende op als vaste contactpersoon. Hij/zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het vastgestelde zorgleefplan van een aantal cliënten. De EVV-er onderhoudt het contact met de cliënt en/of met diens wettelijke vertegenwoordiger over het Multi Disciplinair Overleg en de nabespreking. Daarnaast onderhoudt de EVV-er het contact met de andere disciplines die betrokken zijn bij het zorgproces en is hij/zij verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitnodiging en terugkoppeling naar de cliënt en/of diens vertegenwoordiger.  De EVV-er is goed op de hoogte van de persoonlijke situatie van de cliënt en kan goed inspelen op eventuele vragen. Daarnaast draagt ze zorg voor het persoonlijke zorgdossier van de bewoner. De EVV-er is een Verzorgende of de Coördinerend Verpleegkundige van de afdeling.

Deskundige medewerkers
Alle benodigde deskundigheid wordt op maat ingezet volgens het indicatiebesluit. Op al deze afdelingen wordt u bijgestaan door een team van professionele en bekwame verpleegkundigen, verzorgenden, zorgassistenten en huishoudelijk medewerkers. De medewerkers worden ondersteund door  de specialist ouderengeneeskunde, huisarts, psycholoog, tandarts, casemaneger, diëtiste, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, activiteitenbegeleider en pedicure. De medewerkers worden regelmatig geschoold en veel verzorgende staan geregistreerd in het V en VN kwaliteitsregister. Het V en VN kwaliteitsregister  is een landelijk registratiesysteem waarin is vastgelegd wat verzorgenden en verpleegkundigen doen aan deskundigheidsbevordering. Naast onze vaste medewerkers leveren ook de vrijwilligers een grote bijdrage op de afdelingen.

Voor meer informatie zie de Informatiebulletin verpleegafdelingen.
 
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen