(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Netwerk Palliatieve zorg Oost-Groningen

Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing is naast de bestrijding van andere lichamelijke klachten net zo belangrijk als de aandacht voor psychologische, sociale en spirituele vragen. Het sterven wordt gezien als een normaal proces. Palliatieve zorg legt de nadruk op de verzachting van pijn en andere problematische symptomen, integreert in de patiëntenzorg de lichamelijke, emotionele en spirituele aspecten en probeert de patiënt tot de dood te ondersteunen om zo actief mogelijk te kunnen leven. 

Het helpt de naasten zowel in het omgaan met de zieke patiënt als bij de rouwverwerking na diens overlijden. Het algemene doel van palliatieve zorg is het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als diens naasten. Palliatieve zorg bevestigt het leven. 

De missie van het netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost Groningen is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt, zowel op het organisatorische, professionele als relationele vlak door het optimaliseren van de samenwerking met betrekking tot palliatieve zorg in de gemeenten Winschoten, Menterwolde, Reiderland Bellingwedde, Scheemda, Stadskanaal, Vlagtwedde en delen van de gemeenten Pekela en Veendam. De samenwerking ten aanzien van de palliatieve zorg heeft een formele status gekregen door de ondertekening van een convenant op 28 juni 2007 door de bestuurders van de betrokken organisaties. 

Onder ketenzorg wordt verstaan: het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat (wat blijkt uit geformaliseerde afspraken tussen betrokken zorgaanbieders over samenhang en continuïteit van de cliëntenzorg). In de zorgketen bestaan gradaties van eenvoudig en strikt volgtijdelijk tot complexe zorg. De overeenkomst die het netwerk is aangegaan heeft betrekking op het thema palliatief terminale zorg. 

Website Palliatief netwerk Oost Groningen
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen