(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Dagbesteding

Dagbesteding is een voorziening voor ouderen vanuit de thuissituatie en voor cliënten die wonen in de aanleunwoningen van ‘de Blanckenborg’.

Voor welke cliënten is de dagbesteding bedoeld?
De dagbesteding is bedoeld voor cliënten/ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan activiteiten die georganiseerd worden in de wijk. Door bijvoorbeeld lichamelijke, geestelijke en/of sociale beperkingen.

Visie van het team dagbesteding
Voor alle cliënten die gebruik maken van de dagbesteding in ‘de Blanckenborg’ is het belangrijk dat ze zich thuis voelen. Het uitgangspunt van de dagbesteding is dat een  cliënt de dag op een voor haar/hem plezierige en zinvolle manier doorbrengt. Door middel van activiteiten en therapieën worden geestelijke, lichamelijke en sociale functies getraind. Zo kan een cliënt langer in zijn eigen woonomgeving blijven.

Wat zijn de activiteiten?
De activiteiten zijn in een weekprogramma opgesteld en bestaat uit verschillende onderdelen zoals:
  • meer bewegen voor ouderen;
  • voorlezen (Groninger verhalen);
  • buitenactiviteiten in de tuin;
  • koken;
  • creatieve activiteiten;
  • muziek;
  • wandelen en fietsen (duo-fiets);
  • spelletjes.
Ook worden cliënten betrokken gehouden bij het maatschappelijk gebeuren door middel van het bespreken van de krant en het volgen van het nieuws.
Tussen de middag wordt de warme maaltijd geserveerd. ’s Avonds is er een broodmaaltijd. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Hoe is het vervoer geregeld
De Blanckenborg is in het bezit van een eigen auto en we werken samen met de Opstap bus. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Blijborgje, Berk en Klaproos
'Blijborgje' , Berk en de 'Klaproos' bevinden zich op de begane grond. De huiskamers zijn gezellig en huiselijk ingericht. Er is een prachtig aangelegde en besloten binnentuin met terras. Hier kan gewandeld worden en er staan bewegingstoestellen.
Een dag bestaat uit drie dagdelen en per dagdeel komen er acht tot twaalf cliënten. 
De dagbesteding is zeven dagen per week geopend van 9.00 uur tot 21.00 uur.

Het team
De dagelijkse begeleiding wordt gegeven door vaste medewerkers en een
vrijwilliger. De medewerkers worden ondersteund door zorgmedewerkers en het verpleeghuisteam zoals de  specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog, de fysiotherapeut en eventueel andere deskundigen zoals de casemanager dementie.

Hoe komt u in aanmerking?
Om voor de dagbesteding in aanmerking te komen is een beschikking nodig van de WMO. Deze kunt u aanvragen bij de WMO in de gemeente waar u woonachtig bent.
Maakt u gebruik van de dagbesteding, dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw jaarinkomen.
Zodra u een beschikking heeft wordt  een gesprek gepland met de overbruggingszorgcoördinator. Zij maakt met u en uw familie een afspraak om kennis te maken en te plannen wanneer u kunt komen.
Medewerkers maken samen met u en uw familie afspraken over behoeftes, gewoontes en wensen. Deze afspraken worden vastgelegd in een individueel zorg/leefplan.

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de dagbesteding dan kunt
u contact opnemen met de coördinerend verpleegkundige van de dagbesteding of de overbruggingszorgcoördinator. Telefoon: 0597-56 55 00 
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen