(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

ANBI Zorgcentrum

Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI stelt. Om het voor u zo transparant mogelijk te maken leest u hieronder een antwoord op alle eisen en voorwaarden die door de Belastingdienst aan de ANBI worden gesteld.
 
Naam van de instelling: Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’
RSIN / fiscaal nummer: 2899255
Bezoekadres: Eikenlaan 34, 9697 RW Blijham
0597-565500
receptie@blanckenborg.nl
Bestuurssamenstelling: mw. H.B. Fridrichs, MBA, voorzitter Raad van Bestuur
Beleidsplan: Voor de hoofdlijnen van ons beleid verwijzen wij u graag naar het strategisch beleidsplan.
Beloningsbeleid: Conform cao VVT
Doelstelling: “De handhaving van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de zorgvrager binnen de mogelijkheden van zijn lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren en de mogelijkheden die Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ kan bieden, gedurende de opname.”
Binnen Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ wordt een herkenbare woonomgeving, met een veilig en vertrouwd leefklimaat, gecreëerd. Het uitgangspunt van handelen is een respectvolle bejegening van de zorgvragers, ongeacht de levensovertuiging, achtergrond of afkomst. De belangen, behoeften en wensen van de zorgvrager bepalen - binnen de mogelijkheden van Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ en de medewerkers - de aard van de zorgverlening.
Het streven is dat er zorg wordt aangeboden waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt ervaren door de cliënten, in een omgeving waarin zij zich thuis voelen.
Eerst wonen, dan welzijn en daarna zorg, wat niet betekent dat het één belangrijker is dan het ander. Het is vooral uitgaan van de behoeften van de zorgvrager en verantwoorde keuzes maken in een realiseerbaar zorgaanbod. Het resultaat is dan een zorg/leef/behandelplan, op persoonlijke maat gemaakt en een balans vormend tussen wonen, welzijn en zorg.
Activiteiten: De activiteiten van 'de Blanckenborg' worden gepubliceerd via de website www.jaarverslagenzorg.nl, een website van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Kijk bij 'zoek jaarverslagen'. Bij de instellingsnaam vult u zorgcentrum 'de Blanckenborg' in en de plaats Blijham. U kunt vervolgens ons maatschappelijk jaarverslag inzien.
Financiële verantwoording: Ons financieel jaarverslag wordt gepubliceerd via de website www.jaarverslagenzorg.nl, een website van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Kijk bij 'zoek jaarverslagen'. Bij de instellingsnaam vult u zorgcentrum 'de Blanckenborg' in en de plaats Blijham. U kunt vervolgens ons financieel jaarverslag inzien.
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen