(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Verzorgingshuis

Hoewel het grootste deel van de Blanckenborg eind 2017 verpleeghuis is geworden, hebben we nog steeds 9 appartementen beschikbaar voor verzorgingshuiszorg. Op de begane grond zijn 2 huiskamers aanwezig waarvan de cliënten gebruik kunnen maken wanneer zij ondersteuning nodig hebben bij de dagstructuur, 'dagbesteding Krokus' en 'dagbesteding Tulp'.

Zorgleefplan 
Het zorgleefplan vormt de basis van de zorg. Het is een weergave van de afspraken over de zorg, het welzijn en de begeleiding die met de cliënt (of diens familie) zijn gemaakt. Het zorgleefplan wordt daarom ook ondertekend door de cliënt/diens eerste contactpersoon om aan te geven dat u akkoord bent met de afspraken. Bij elke cliënt wordt individueel gekeken naar wat de behoefte is aan het welzijn, de activiteiten, de zorg en de behandeling. De mantelzorger wordt nauw betrokken bij dit overleg. Het wordt erg op prijs gesteld als de mantelzorger een duidelijke rol blijft houden in het proces van begeleiding en zorg rondom de cliënt.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er)
Voor elke cliënt  treedt één verzorgende op als vaste contactpersoon. Hij/zij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het vastgestelde zorgleefplan van een aantal cliënten. De EVV-er onderhoudt het contact met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger over het Multi Disciplinair Overleg en de nabespreking. Daarnaast onderhoudt de EVV-er het contact met de andere disciplines die betrokken zijn bij het zorgproces en is hij/zij verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitnodiging en terugkoppeling naar de cliënt en/of diens vertegenwoordiger.  De EVV-er is goed op de hoogte van de persoonlijke situatie van de cliënt en kan goed inspelen op eventuele vragen. Daarnaast draagt ze zorg voor het persoonlijke zorgdossier van de bewoner. De EVV-er is een Verzorgende of de Coördinerend Verpleegkundige van de afdeling.

Deskundige medewerkers 
Alle benodigde deskundigheid wordt op maat ingezet volgens het indicatiebesluit. Op al deze afdelingen wordt u bijgestaan door een team van professionele en bekwame verpleegkundigen, verzorgenden, zorgassistenten en huishoudelijk medewerkers. De medewerkers worden ondersteund door de specialist ouderengeneeskunde (SOG), huisarts, psycholoog, casemanager dementie, diëtiste, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste en activiteitenbegeleider. De medewerkers worden regelmatig geschoold en onze verzorgenden staan geregistreerd in het V en VN kwaliteitsregister. Het V en VN kwaliteitsregister  is een landelijk registratiesysteem waarin is vastgelegd wat verzorgenden en verpleegkundigen  doen aan deskundigheidsbevordering. Naast onze vaste medewerkers leveren ook vrijwilligers een grote bijdrage op de afdelingen.
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen