(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

Verbetertrajecten

Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ is altijd bezig om de zorg te verbeteren. Jaarlijks maken we de keuze om hiervoor projecten op te starten. Op dit moment werken we aan de volgende projecten:

In 2005 is het project "Blijf Staan" van start gegaan. Hieruit is in 2006 het project "Veilig op pad met de rollator" voortgekomen. Beide projecten hebben het doel het aantal valongevallen bij senioren te verminderen en te voorkomen. Dit is een doorlopend project, omdat uit onderzoek steeds meer informatie naar voren komt wat belangrijk is in de preventie van vallen.

Het "verbetertraject decubitus" is in oktober 2006 van start gegaan. Dit project heeft tot doel preventief en curatief het aantal decubitus cliënten binnen onze zorginstelling te verminderen en de kennis op dit gebied bij alle betrokkenen te vergroten. Dit traject is inmiddels volledig geïntegreerd in de zorgverlening. Ook dit project staat doorlopend onder de aandacht van de werkgroep decubitus, om alle nieuwe ontwikkelingen bij te houden en toe te passen in de organisatie.

In 2011 is binnen ‘de Blanckenborg’ het project Kwaliteitsregister van start gegaan. Om de kwaliteit van zorg meer te kunnen waarborgen is het van belang dat de medewerkers van de organisatie zichzelf voortdurend bijscholen. Om dit te stimuleren heeft 'de Blanckenborg' alle verzorgenden en verpleegkundigen ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het V&VN, een vakgroep binnen de gezondheidszorg. Door deze inschrijving verklaren de medewerkers de intentie te hebben hun eigen deskundigheid op peil te houden en hun kennis te vergroten. Dit komt vooral ten goede aan de zorg- en dienstverlening aan de cliënten van ‘de Blanckenborg’. 

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het project bejegening. Dit heeft geleid tot een nieuwe gedragscode en de omgangsregels: "Zo zijn onze manieren", waar iedere medewerker voor getekend heeft. Tevens heeft medicatieveiligheid volop de aandacht gehad. Dit zijn uiteraard doorlopende punten van aandacht gezien alle ontwikkelingen in de zorg.

In 2014 hebben we een eerste start gemaakt met 2 nieuwe projecten: het oprichten van een 'delierteam' en het project 'mantelzorgparticipatie'. Het delierteam is operationeel. In 2015 is het Elektronisch Cliëntendossier geintroduceerd. Mantelzorgparticipatie is volop in ontwikkeling, in het najaar van 2016 start 'de Blanckenborg' met de introductie van het familieportaal in het elektronisch cliëntdossier (ECD). Familie / eerste contactpersonen krijgen, na toestemming van de cliënt, inzage door middel van een inlog op de computer thuis, in het cliëntdossier van hun familielid. Ook is communicatie via dit medium mogelijk met de familie van de cliënt.

Wilt U meer informatie over bovenstaande projecten, neem dan gerust contact met ons op.

Project "Blijf Staan" & "Veilig op pad met de Rollator"
anneke.devries@blanckenborg.nl

Project “Kwaliteitsregister”:
karina.huls@blanckenborg.nl

Project "Delierteam":
hilda.vandermeulen@blanckenborg.nl

Project "Mantelzorgparticipatie":
meijering.elly@blanckenborg.nl
 
Project "ECD" en "familieportaal"
bouwien.devries@blanckenborg.nl


 
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen