(0597) 56 55 00
Eikenlaan 34 9697 RW, Blijham
  

ANBI Zorgcentrum

Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI stelt. Om het voor u zo transparant mogelijk te maken leest u hieronder een antwoord op alle eisen en voorwaarden die door de Belastingdienst aan de ANBI worden gesteld.
 
Naam van de instelling: Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’
RSIN / fiscaal nummer: 2899255
Bezoekadres: Eikenlaan 34, 9697 RW Blijham
0597-565500
receptie@blanckenborg.nl
Bestuurssamenstelling: mw. H.B. Fridrichs, MBA, voorzitter Raad van Bestuur
Beleidsplan: Voor de hoofdlijnen van ons beleid verwijzen wij u graag naar het strategisch beleidsplan.
Beloningsbeleid: Conform cao VVT
Doelstelling: Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' heeft zichzelf ten doel gesteld: "Het bieden van een passende huisvesting en voor zover nodig verzorging, begeleiding en verpleging, alsmede activiteiten in het kader van aanvullende dienstverlening ten behoeve van voornamelijk ouderen". De identiteit van Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenborg' is algemeen. Er wordt naar gestreefd, met respect voor ieders levensvisie en geloofsovertuiging, te komen tot een warme huiselijke sfeer. Door ons te richten op praktische samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders (zowel intra- als extramuraal), kan de zorg rondom de cliënt effectiever en efficiënter worden georganiseerd."
Activiteiten: De activiteiten van 'de Blanckenborg' worden gepubliceerd via de website www.jaarverslagenzorg.nl, een website van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Kijk bij 'zoek jaarverslagen'. Bij de instellingsnaam vult u zorgcentrum 'de Blanckenborg' in en de plaats Blijham. U kunt vervolgens ons maatschappelijk jaarverslag inzien.
Financiële verantwoording: Ons financieel jaarverslag wordt gepubliceerd via de website www.jaarverslagenzorg.nl, een website van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Kijk bij 'zoek jaarverslagen'. Bij de instellingsnaam vult u zorgcentrum 'de Blanckenborg' in en de plaats Blijham. U kunt vervolgens ons financieel jaarverslag inzien.
call girl icon

Heeft u vragen
over zorg?

Neem contact op met onze servicebalie. Deze is geopend op werkdagen van
08:00 uur tot 16:00 uur

Veelgestelde vragen